Beartas Príobháideachais

Sharline Shaw

Tá do phríobháideachas an-tábhachtach dúinne. Dá réir sin, tá an polasaí seo forbartha againn chun go dtuigeann tú conas a bhailímid, a n-úsáidimid agus a mbainimid úsáid as faisnéis phearsanta. Seo a leanas cur síos ar ár bpolasaí príobháideachais.

Agus tú ag teacht ar an https://leelinesourcing.com láithreán gréasáin, Leeline Foghlaimeoidh Technology Co., Ltd faisnéis áirithe fút le linn do chuairte.

Cosúil le láithreáin ghréasáin tráchtála eile, úsáideann ár suíomh Gréasáin teicneolaíocht chaighdeánach ar a dtugtar “fianáin” (féach an míniú thíos) agus logaí freastalaí chun faisnéis a bhailiú faoin gcaoi a n-úsáidtear ár láithreán. D’fhéadfadh go n-áireofaí san fhaisnéis a bhailítear trí fhianáin agus logaí freastalaí dáta agus am na gcuairteanna, na leathanaigh a bhreathnaítear orthu, an t-am a chaitear ar ár láithreán, agus na suíomhanna gréasáin ar tugadh cuairt orthu díreach roimh agus díreach tar éis ár gcuid féin, chomh maith le do sheoladh IP.

Úsáid a bhaint as Fianáin

Is doiciméad téacs an-bheag é fianán, a chuimsíonn aitheantóir uathúil gan ainm go minic. Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin, iarrann ríomhaire an tsuímh sin cead ar do ríomhaire an comhad seo a stóráil i gcuid de do thiomáint crua atá sainithe go sonrach le haghaidh fianáin. Is féidir le gach suíomh Gréasáin a fhianán féin a sheoladh chuig do bhrabhsálaí má cheadaíonn roghanna do bhrabhsálaí é, ach (chun do phríobháideachas a chosaint) ní cheadaíonn do bhrabhsálaí ach suíomh Gréasáin rochtain a fháil ar na fianáin a sheol sé chugat cheana féin, ní ar na fianáin a sheol tú chugat ag láithreáin eile.

Seoltaí IP

Úsáideann do ríomhaire seoltaí IP gach uair a bhíonn tú ceangailte leis an Idirlíon. Is é do sheoladh IP uimhir a úsáideann ríomhairí ar an líonra chun do ríomhaire a aithint. Bailíonn ár bhfreastalaí gréasáin seoltaí IP go huathoibríoch mar chuid de shonraí déimeagrafacha agus próifíle ar a dtugtar “sonraí tráchta” ionas gur féidir sonraí (mar na leathanaigh Ghréasáin a iarrann tú) a sheoladh chugat.

Faisnéis Ríomhphost

Má roghnaíonn tú comhfhreagras a dhéanamh linn trí r-phost, féadfaimid ábhar do theachtaireachtaí ríomhphoist a choinneáil mar aon le do sheoladh ríomhphoist agus ár bhfreagraí. Soláthraímid na cosaintí céanna maidir leis na cumarsáidí leictreonacha sin a úsáidimid i gcothabháil faisnéise a fhaightear ar líne, tríd an bpost agus ar an teileafón. Tá feidhm leis seo freisin nuair a chláraíonn tú dár suíomh Gréasáin, cláraigh trí aon cheann dár bhfoirmeacha ag baint úsáide as do sheoladh ríomhphoist nó má cheannaíonn tú ar an suíomh seo. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach na beartais ríomhphoist thíos.

Conas is féidir linn a Bain úsáid as an Faisnéis Go duit a sholáthar do Linn?

Tríd is tríd, úsáidimid faisnéis phearsanta chun críocha ár ngníomhaíochtaí gnó a riar, seirbhís do chustaiméirí a sholáthar agus earraí agus seirbhísí eile a chur ar fáil dár gcustaiméirí agus dár gcustaiméirí ionchasacha.

Ní bhfaighidh Leeline Technology Co., Ltd faisnéis a shainaithníonn go pearsanta fút nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreán, ach amháin má roghnaíonn tú faisnéis den sórt sin a sholáthar dúinn, ná ní dhíolfar nó nach n-aistreofar faisnéis den sórt sin chuig tríú páirtithe neamhchleamhnaithe gan ceadú an úsáideora ag am an bhailiúcháin.

Féadfaimis faisnéis a nochtadh nuair a éigeantar go dlíthiúil é sin a dhéanamh, i bhfocail eile, nuair a chreidimid go deimhin, go gceanglaítear leis an dlí é nó chun ár gcearta dlí a chosaint.

Polasaithe Ríomhphoist

Táimid tiomanta do sheoladh r-phoist a choinneáil faoi rún. Ní dhéanaimid ár liostaí síntiús a dhíol, a ligean ar cíos nó a léasú le tríú páirtithe, agus ní sholáthróimid d’fhaisnéis phearsanta d’aon duine aonair, gníomhaireacht rialtais, nó cuideachta tríú páirtí tráth ar bith mura gcuirtear iallach orainn go docht déanamh amhlaidh de réir dlí.

Úsáidfimid do sheoladh r-phoist amháin chun faisnéis thráthúil a sholáthar faoi.

Coinneoimid an fhaisnéis a sheolann tú trí r-phost de réir an dlí cónaidhme is infheidhme.

Géilliúlacht CAN-SPAM

I gcomhréir leis an Acht CAN-SPAM, luafaidh gach r-phost a sheoltar ónár n-eagraíocht go soiléir cé as a dtagann an r-phost agus soláthróidh sé faisnéis shoiléir maidir le conas teagmháil a dhéanamh leis an seoltóir. Ina theannta sin, beidh faisnéis gonta i ngach teachtaireacht ríomhphoist freisin maidir le conas tú féin a bhaint dár liosta seoltaí ionas nach bhfaighidh tú aon chumarsáid ríomhphoist bhreise uainn.

Rogha / Rogha Amach

Tugann ár suíomh an deis d’úsáideoirí rogha an diúltaithe a dhéanamh ar chumarsáid a fháil uainn agus ónár gcomhpháirtithe trí na treoracha díliostála atá suite ag bun aon ríomhphoist a fhaigheann siad uainn a léamh ag am ar bith.

Féadfaidh úsáideoirí nach mian leo ár nuachtlitir nó ár n-ábhar poiblíochta a fháil a thuilleadh diúltú na cumarsáidí seo a fháil trí chliceáil ar an nasc díliostála sa r-phost.

Úsáid Naisc Sheachtracha

https://leelinesourcing.com d’fhéadfadh naisc a bheith ann chuig go leor suíomhanna gréasáin eile. Ní féidir le Leeline Technology Co., Ltd. cruinneas na faisnéise a fhaightear ar aon láithreán nasctha a ráthú. Ní hionann naisc chuig nó ó láithreáin sheachtracha nach bhfuil faoi úinéireacht nó faoi rialú Leeline Technology Co., Ltd. agus formhuiniú ag Leeline Technology Co., Ltd. ná ag aon duine dá fostaithe d’urraitheoirí na suíomhanna seo nó do na táirgí nó faisnéis a chuirtear i láthair iontu.

Trí rochtain a fháil ar an suíomh gréasáin seo, tá tú ag aontú a bheith faoi cheangal ag na gréasáin Téarmaí láithreán agus Coinníollacha Úsáide, gach dlí agus rialacháin is infheidhme, agus a chomhaontú go bhfuil tú freagrach as comhlíonadh aon dlíthe áitiúla infheidhme. Mura n-aontaíonn tú le haon cheann de na téarmaí seo, tá tú cosc ​​ar úsáid nó rochtain a fháil ar an suíomh seo. An t-ábhar atá sa láithreán gréasáin seo faoi chosaint cóipchirt infheidhme agus dlí trádmharc.

Cearta Maoine Intleachtúla

Fanfaidh gach cóipcheart, trádmharc, paitinn agus cearta maoine intleachtúla eile inár suíomh Gréasáin agus ar ár suíomh Gréasáin agus gach inneachar agus bogearraí atá suite ar an láithreán mar sheilbh amháin ag Leeline Technology Co., Ltd. nó a cheadúnaithe. Tá sé toirmiscthe ár dtrádmharcanna, ár n-ábhar agus ár maoin intleachtúil a úsáid gan toiliú sainráite i scríbhinn ó Leeline Technology Co., Ltd.

Ní mór duit:

  • Ábhar a athfhoilsiú ónár suíomh Gréasáin gan toiliú i scríbhinn a fháil roimh ré.
  • Ábhar a dhíol nó a ligean ar cíos ónár suíomh Gréasáin.
  • Atáirgeadh, dúbailt, cruthaigh díorthach, cóipeáil nó saothrú ar bhealach eile ar ár suíomh Gréasáin chun aon chríche.
  • Athdháileadh aon ábhar ónár suíomh Gréasáin, lena n-áirítear ar shuíomh Gréasáin eile.

Úsáid Inghlactha

Aontaíonn tú ár suíomh Gréasáin a úsáid chun críocha dleathacha amháin, agus ar bhealach nach sáraíonn cearta, srian nó bac ar úsáid agus taitneamh aon duine eile as an suíomh Gréasáin. Áirítear le hiompar toirmiscthe ciapadh nó anacair nó míchaoithiúlacht a chruthú d’aon úsáideoir eile, ábhar gáirsiúil nó maslach a tharchur nó cur isteach ar ghnáthshreabhadh an chomhphlé laistigh dár suíomh Gréasáin.

Ní féidir leat ár suíomh Gréasáin a úsáid chun cumarsáid tráchtála gan iarraidh a sheoladh. Ní féidir leat an t-ábhar ar ár suíomh Gréasáin a úsáid chun aon chríche a bhaineann le margaíocht gan ár dtoiliú sainráite i scríbhinn.

Rochtain Teoranta

B’fhéidir go mbeidh orainn sa todhchaí srian a chur ar rochtain ar chodanna (nó gach ceann) dár suíomh Gréasáin agus cearta iomlána chun é sin a chur in áirithe. Má sholáthraímid ainm úsáideora agus pasfhocal duit ag pointe ar bith chun rochtain a fháil ar réimsí srianta dár suíomh Gréasáin, ní mór duit a chinntiú go gcoinnítear d’ainm úsáideora agus do phasfhocal faoi rún.

Úsáid Testimonials

De réir threoirlínte FTC maidir le formhuinithe agus teistiméireachtaí a úsáid i bhfógraíocht, bí ar an eolas faoi na rudaí seo a leanas:

Faightear teistiméireachtaí atá le feiceáil ar an láithreán seo i ndáiríre trí théacs, fuaim nó físeán a chur isteach. Is eispéiris aonair iad, a léiríonn eispéiris fhíorshaol na ndaoine a d’úsáid ár gcuid táirgí agus / nó seirbhísí ar bhealach éigin. Is torthaí aonair iad agus tá torthaí éagsúla ann. Ní éilímid gur torthaí tipiciúla iad. Ní gá go bhfuil na teistiméireachtaí ionadaíoch ar gach duine a bhainfidh úsáid as ár gcuid táirgí agus / nó seirbhísí.

Déantar na teistiméireachtaí a thaispeántar in aon fhoirm ar an láithreán seo (téacs, fuaim, físeán nó eile) a atáirgeadh focal ar fhocal, ach amháin earráidí gramadaí nó clóscríbhneoireachta a cheartú. B’fhéidir gur giorraíodh cuid acu. Is é sin le rá, ní thaispeántar an teachtaireacht iomlán a fhaigheann an scríbhneoir teistiméireachta nuair is cosúil go bhfuil sé rófhada nó nach bhfuil an ráiteas iomlán ábhartha don phobal i gcoitinne.

Níl Leeline Technology Co., Ltd freagrach as aon cheann de na tuairimí nó na tuairimí a phostáiltear https://leelinesourcing.com. Ní fóram é Leeline Technology Co., Ltd. le haghaidh teistiméireachtaí, ach cuireann sé teistiméireachtaí ar fáil mar mhodh chun custaiméirí a dtaithí a roinnt lena chéile. Chun cosaint a dhéanamh i gcoinne mí-úsáide, feictear gach teistiméireacht tar éis dóibh a bheith athbhreithnithe ag bainistíocht Leeline Technology Co., Ltd. Ní roinneann Leeline Technology Co., Ltd. tuairimí, tuairimí nó tráchtaireacht aon teistiméireachtaí ar https://leelinessources.com – is tuairimí na foinse teistiméireachta go docht iad na tuairimí.

Níl sé i gceist riamh ag na teistiméireachtaí éilimh a dhéanamh gur féidir ár gcuid táirgí agus / nó seirbhísí a úsáid chun aon ghalar a dhiagnóisiú, a chóireáil, a leigheas, a mhaolú nó a chosc. Ní dhearnadh tástáil chliniciúil ar aon éilimh den sórt sin, intuigthe nó follasach, in aon chruth nó foirm.

Conas a Dhéanaimid D'Faisnéis a Chosaint agus Tarchuir Faisnéise a Dhaingniú?

Ní aithnítear ríomhphost mar mheán cumarsáide slán. Ar an gcúis seo, iarraimid nach seolfaidh tú faisnéis phríobháideach chugainn trí r-phost. Ceadaítear é sin a dhéanamh, áfach, ach ar do phriacal féin. Féadfar cuid den fhaisnéis a fhéadfaidh tú a iontráil ar ár suíomh Gréasáin a tharchur go slán trí mheán slán ar a dtugtar Sraith Soicéid Slán, nó SSL. Ní tharchuirtear faisnéis faoi Chárta Creidmheasa agus faisnéis íogair eile trí ríomhphost riamh.

Féadfaidh Leeline Technology Co., Ltd cláir bogearraí a úsáid chun staitisticí achoimre a chruthú, a úsáidtear chun críocha amhail measúnú a dhéanamh ar líon na gcuairteoirí chuig na hailt éagsúla ar ár láithreán, cén fhaisnéis is díol spéise agus is lú spéise, ag cinneadh sonraíochtaí teicniúla dearaidh, agus feidhmíocht córais nó réimsí fadhbanna a shainaithint.

Chun críocha slándála suímh agus chun a chinntiú go bhfanann an tseirbhís seo ar fáil do gach úsáideoir, úsáideann Leeline Technology Co., Ltd. cláir bhogearraí chun monatóireacht a dhéanamh ar thrácht líonra chun iarrachtaí neamhúdaraithe faisnéis a uaslódáil nó a athrú a aithint, nó damáiste a dhéanamh ar bhealach eile.

Séanadh agus Teorannú Dliteanais

Ní thugann Leeline Technology Co., Ltd aon uiríoll, barántas nó ráthaíochtaí maidir le cruinneas, airgeadra nó iomláine an ábhair atá ar an suíomh Gréasáin seo nó ar aon suíomhanna atá nasctha leis an láithreán seo.

Cuirtear na hábhair go léir ar an láithreán seo ar fáil “mar atá” gan aon bharántas sainráite nó intuigthe d’aon chineál, lena n-áirítear barántais indíoltachtachta, neamh-sárú ar mhaoin intleachtúil nó oiriúnacht chun aon chríche ar leith. Ní bheidh Leeline Technology Co., Ltd. nó a ghníomhairí nó a chomhlaigh faoi dhliteanas i gcás ar bith i leith aon damáiste ar bith (lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí as caillteanas brabúis, briseadh gnó, caillteanas faisnéise, gortú nó bás) a eascraíonn as an úsáid. nó neamhábaltacht na hábhair a úsáid, fiú amháin más rud é gur cuireadh in iúl do Leeline Technology Co., Ltd. go bhféadfadh caillteanas nó damáiste den sórt sin a bheith ann.

Cárta Creidmheasa agus Sonraí Custaiméara

Ní stóráilimid sonraí cárta creidmheasa ná ní roinnimid sonraí custaiméirí le haon tríú páirtithe.

Athruithe ar Bheartas

Coimeádaimid an ceart an beartas príobháideachta seo a leasú tráth ar bith le fógra nó gan fógra. Bí cinnte, áfach, má athraíonn an beartas príobháideachta sa todhchaí, nach n-úsáidfimid an fhaisnéis phearsanta a chuir tú isteach chugainn faoin mbeartas príobháideachta seo ar bhealach atá ar neamhréir go hábhartha leis an mbeartas príobháideachta seo, gan do thoiliú roimh ré.

Táimid tiomanta i mbun ár ngnó i gcomhréir leis na prionsabail sin d'fhonn a chinntiú go bhfuil an rúndacht na faisnéise pearsanta a chosaint agus a chothabháil.

Déan teagmháil

Má tá aon cheist agat maidir leis an mbeartas seo, nó maidir le do dhéileálacha lenár suíomh Gréasáin, le do thoil Glaoigh orainn anseo: nó seol ríomhphost [ríomhphost faoi chosaint]

Cé chomh húsáideach is a bhí an post seo?

Cliceáil ar réalta chun é a rátáil!

rátáil meán 0 / 5. Líon na vótaí: 0

Níl aon vótaí go dtí seo! Bí ar an gcéad ráta chun an post seo a rátáil.

Mar a fuair tú an post seo úsáideach ...

Lean muid ar na meáin shóisialta!

Tá brón orainn nach raibh an post seo úsáideach duit!

Lig dúinn an post seo a fheabhsú!

Inis dúinn conas is féidir linn an post seo a fheabhsú?

searlíne

Airteagal de réir:

Sharline Shaw

Hey Is mise Sharline, bunaitheoir Leeline Sourcing. Le 10 mbliana de thaithí i réimse an fhoinsiú sa tSín, cabhróimid le 2000+ cliant allmhairiú ón tSín, Alibaba, 1688 go Amazon FBA nó shopify. Má tá aon cheist agat faoi fhoinsiú, tá pls saor chun Glaoigh orainn.